top of page

Tarieven

Image by Amy Hirschi

Kind & ouders SESSIE

​​Tarief € 135,- per sessie

Duur 50 min. 

Intakegesprek € 200,- per sessie 

Duur 75 min. 

Kennismakingsgesprek (tot 15 min) is kosteloos.

                

 

Relocation SESSIE

​​

Tarief € 175,- per sessie 

Duur 50 min. 

Intakegesprek € 250,- per sessie 

Duur 75 min. 

Kennismakingsgesprek (tot 15 min) is kosteloos.

                

 

* De kosten van de voorbereiding, het gebruik van materialen en bijscholing zijn inbegrepen. 

 
Child Model

Kind sessie

​​Tarief € 135,- per sessie

Duur 50 min. 

Intakegesprek € 200,- per sessie 

Duur 75 min. 

Kennismakingsgesprek

(tot 15 min) is kosteloos.

Family playing

Ouders sessie

​​Tarief € 135,- per sessie

Duur 50 min. 

Intakegesprek € 200,- per sessie 

Duur 75 min. 

Kennismakingsgesprek (tot 15 min) is kosteloos.

Man Carrying a Box

Relocation sessie

Tarief € 175,- per sessie 

Duur 50 min. 

Intakegesprek € 250,- per sessie 

Duur 75 min. 

Kennismakingsgesprek

(tot 15 min) is kosteloos.

Voorwaarden

  • Betaling: vindt plaats middels een digitale factuur, die na afloop van iedere sessie per email wordt verstuurd. De factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. ​

  • Annuleren: tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kan een sessie verzet of geannuleert worden. Bij afzeggingen binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden de vole kosten in rekening gebracht.

  • Meer informatie is terug te vinden in de Algemene Voorwaarden.

 

Kosten en vergoedingen

Therapie voor kinderen wordt sinds 2015 vaak door de gemeente geregeld en betaald. Het beoordelen en diagnosticeren van psychiatrische problemen moet altijd door deskundigen worden gedaan. Op grond van de Jeugdwet kan dit een deskundige in dienst van de gemeente of als lid van een wijkteam zijn, maar ook een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Zij kunnen doorverwijzen naar alle vormen van jeugdhulp.

 

De hulpverlener moet vaak lid zijn van een beroepsorganisatie (bv. NIP, NVO) en opgeleid zijn bij een landelijk erkende opleiding. Ook moet een contract met de gemeente of een zorgverzekeraar. Sommige soorten therapie kunnen ook onder de aanvullende zorgverzekering van uw zorgverzekeraar vallen. Dat betekent dat gemeenten hier niet verantwoordelijk voor worden.

  • Verzekeringen

De mogelijkheden voor vergoeding van kindertherapie en begeleiding vallen niet onder primaire ziektekosten en zijn helaas nog steeds beperkt. Soms worden ze geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een pakket ‘alternatieve zorg’. Er zijn gelukkig steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve therapie trajecten en deze vergoeden in aanvullende verzekeringspakketten.

Soms vergoeden verzekeraars op basis van een individuele coulanceregeling. Bij een basisverzekering kan een ‘coulance’ worden ingediend. Vergoedingen vallen dan onder ‘kortdurende psychosociale hulp of alternatieve geneeswijze’.

Ik ben lid van een beroepsvereneging die met veel verzekeringen werkt. Vraag eventueel alle mogelijkheden na bij uw zorgverzekeraar en vraag naar advies en tips voor vergoeding op een andere manier.

 

Registratie

Ik raad je aan om bij je zorgverzekeraar goed te informeren naar de voorwaarden voor vergoedingen voor psychologische/pedagogische hulp. Hierbij wordt vaak gevraagd naar registraties en AGB-codes. Deze zijn als volgt:

 

- Psycholoog

- Geregistreerd NIP

- Lid van de beroepsvereniging Adiona, lidnummer 973

- AGB-code 90109936 als therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg (zorgverlener) en 90068878 (praktijk).

 

  • Belastingdienst

Kosten van de sessies kun je soms als ziektekosten aftrekken bij de belastingaangifte (psycho-sociale hulpverlening/begeleiding). Kijk hiervoor op www.belastingdienst.nl of bij een persoonlijke belastingadviseur. 

 

  • Gemeente

Ik hebt sinds 2021 contract met de gemeente Amstelveen-Alsmeer. Dit betekent dat vergoeding van de jeugdhulp geboden door mij wellicht mogelijk is.

Kinder of oudertherapie kan worden betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB).


Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf zorgverleners uit, die in uw opdracht gaan werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, over de dagen en uren waarop men voor u werkt en over de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op deze wijze kan ook kindertherapie betaald worden uit het PGB. 

Hiervoor kunt u informeren bij het zorgloket van de gemeente of kijk op www.pgb.nl

  • Prive verzekeringen

In sommige gevallen kunnen jullie eventueel met jullie werk/prive verzekering vergoeding vragen. Hierbij kan een invoice soms voldoende zijn

Vraag daarom ons via welke traject jullie het beste vergoeding kunnen krijgen!

 

 
 
bottom of page