top of page

Praktische informatie

Notebooks

Vertrouwelijkheid

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat al hetgeen uw kind met mij deelt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dat betekent dat ik zonder de toestemming van het kind geen inhoudelijke informatie kan delen met u als ouders. Uiteraard hou ik u wel op de hoogte van de ontwikkelingen die uw kind doormaakt en is uw betrokkenheid essentieel voor het slagen van het traject. Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind of anderen in gevaar is. Dit wordt altijd eerst vooraf met het kind besproken. 

Daarnaast zal niets uit het traject worden gedeeld met derden zonder uw schriftelijke toestemming. Ook hier weer behoudens bovengenoemde uitzondering.

Verwijzing 

Voor aanmelding is er geen verwijzing nodig. 

Gezag

Bij gezamenlijk gezag is in geval van kinderen tot 16 jaar schriftelijke toestemming van beide ouders nodig.

Algemene voorwaarden

Lees hier meer over.

Privacyverklaring

Lees hier meer over.

Disclaimer

Lees hier meer over.

bottom of page