Minder Onzeker, Meer Zelfvertrouwen!

Wil jij het zelfvertrouwen van je kind vergroten? Kinderen met voldoende zelfvertrouwen geloven in zichzelf, geloven in wat ze kunnen. Ze vinden zichzelf de moeite waard en durven nieuwe uitdagingen ook aan te gaan. Zelfvertrouwen groeit door ervaringen.

In dit artikel vind je tips om het zelfvertrouwen van je kind te verbeteren: Spelletjes, knutselen, denkoefeningen en ook tekenen om samen met je kind te doen kunnen op een leuke manier zijn zelfvertrouwen vergroten.


Zelfvertrouwen is het vertrouwen die je hebt in jezelf, het vertrouwen in wat je kan doen en wat je kunt leren. Het is een realistische inschatting van je eigen kwaliteiten. Kinderen met zelfvertrouwen hebben een positief zelfbeeld. Ze denken positief over zichzelf en hun kunnen. Een kind met zelfvertrouwen durft hierdoor gemakkelijker nieuwe uitdagingen aan te gaan en geloofd ook dat het hem lukt. Fouten maken weten ze dat het mag en ze voelen zich niet gelijk slecht over zichzelf. Ook kan een kind met zelfvertrouwen goed omgaan met teleurstellingen en zit het over het algemeen lekker in z’n vel.


Zelfvertrouwen ontwikkelt zich in de kinderjaren. Naast je persoonlijkheid is je sociale omgeving erg belangrijk bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Wanneer je bijvoorbeeld erg beschermd opgevoed bent, kan het zijn dat je niet geleerd hebt om een eigen mening te vormen en zelf dingen te ondernemen. Als je ouder wordt, kan dit zich uiten in je gedrag. Je durft weinig initiatief te nemen of iets niet te zeggen, omdat je bang bent van afwijzing. Hierdoor behaal je geen succeservaring, geen bevestiging dat je iets heus wel kunt. Je zelfvertrouwen neemt nog meer af en dit resulteert in nog minder positieve ervaringen. Je komt in een negatieve spiraal terecht.


Het hebben van zelfvertrouwen is niet zo vanzelfsprekend, want kinderen worden niet geboren met zelfvertrouwen. Wel wordt het ene kind geboren met meer aanleg om zelfvertrouwen te ontwikkelen dan het andere kind. Zelfvertrouwen is altijd in ontwikkeling. Het is zelfs een proces dat je hele leven doorloopt. Ervaringen in de kindertijd hebben de meeste invloed op het zelfbeeld van iemand in de toekomst. Daarom kan je als ouder veel bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen van je kind. Met de onderstaande tips kun je de komende tijd concrete stappen zetten om de zelfvertrouwen van je kind te vergroten.


Maak je kind bewust van zijn gedachten

De reden van je onzekerheid in een situatie is dat je er bepaalde gedachten op nahoudt. Wat je denk dat gebeurde, de gedachte bij een situatie, maakt hoe je je voelt, maakt hoe je je gedraagt. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn en deze gedachten te leren herkennen, zodat je ze kunt veranderen. Dus schrijf op en oefen daarmee.

  • Gebeurtenis: wat was de situatie, wat gebeurde er?

  • Gedrag: wat deed je?

  • Gevoel: wat voelde je toen?

  • Gedachte: wat dacht je?


Geef vaker oprechte complimenten

Maak een compliment duidelijk, concreet en krachtig. Hoe duidelijker het is wat je bedoelt, hoe beter het kind je begrijpt. maak het speciefiek en niet algemeen zoals "goed zo". Hoe sneller je een compliment geeft na het gedrag van je kind, hoe krachtiger het compliment is. Zo weet je kind over wat het gaat. Complimenteer de moeite die je kind doet, niet het resultaat.Bevoorder zelfstandigheid en stimuleer uitdagingen

Zorg dat je je kind de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen. Laat je kind zelfstandig iets doen of proberen en straal je eigen vertrouwen uit. Bescherm je kind niet te veel, zo geef je je kind de mogelijkheid om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Laat je kind situaties zelf oplossen en doen, ook als hij/zij dit in eerste instantie niet wil of als het fout kan gaan (tenminste, als de veiligheid van je kind niet in het gevaar komt). Daar leert hij meer van dan als je het van hem overneemt. Moedig je kind aan en ondersteun waar nodig is. Je kan ook een spel van maken met munten of stickers voor elk uitdaging die hij neemt. Laat je kind z’n angsten overwinnen en steun hem als het nodig is. Om er gewoon voor te zijn is het vaak voldoende.


Ken de kwaliteiten van je kind en vier zijn successen

Iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten. Maak inzichtelijk (op een A4) wat de kwaliteiten en successen van je kind zijn. Doe dit door op te schrijven wat je goed kunt en welke doelen je al hebt bereikt. Ook al zijn het kleine dingen. Schrijf ook op complimentjes die je kind van iemand kreeg. Hang het ergens centraal op, zo wordt je kind er constant aan herinnert. Een zon met kwaliteiten of een doel met successen zullen het toegankelijk voor je kind maken.

Leer je kind regelmatig stilstaan bij zijn successen die hij behaalt, bij de dingen die goed zijn gegaan door zijn inspanningen. Dat is zo waardevol. Vier wat goed is gegaan en deel dit met de hele familie. Door de successen te vieren, raak je kind steeds meer overtuigd van zijn eigen kwaliteiten, zijn positieve eigenschappen,  zijn eigen bijdrage en zijn eigen groei.


Geef aandacht aan het positieve

Geef aandacht aan wat goed gaat. Let niet te veel op wat er allemaal niet goed gaat, maar let op wat wel lukt en wat steeds beter gaat. Als je meer tijd een aandacht daarvoor geeft, gaat je kind ook meer zijn positieve kanten zien. Helhaal ook de moeie dingen van die dag sávonds, zo ligt je kind met je laatste woorden lekker in bed. Dit bouwd zijn zelfvertrouwen en zorgt voor een positief zelfbeeld.


Leer je kind dat fouten maken mag

Zodra je kind in zichzelf geloofd en weet dat hij ook fouten mag maken, durft hij meer. Geef zelf hierin het goede voorbeeld aan je kind. Leer hem dat van fouten leer je meer. zonder fouten zouden wij niet de juiste weg leren. Herinner hem als baby waarbij hij leerde te lopen. Ook daar heeft hij geprobeerd totdat hij leerde hoe hij moet lopen.


Onvoorwaardelijk tevreden

Psycholoog Fred Sterk: ‘Ouders kunnen het gevoel geven dat hun kind nooit goed genoeg is. Als je je kind niet stimuleert of waardeert en altijd het gevoel geeft dat het beter kan, dan kan je kind twee dingen doen. Of hij denkt dat hij altijd meer, beter en sneller moet om jullie tevreden te stellen. Of hij denkt “ik kan het inderdaad niet"- en sluit zichzelf af.’

Kinderen met weinig zelfvertrouwen denken dat ze eerst aan bepaalde voorwaarden van hun ouders moeten voldoen, voordat ze gewaardeerd mogen worden. Later kunnen ze zich waardevol voelen pas als anderen hen aardig vinden, of ze vinden zich alleen goed genoeg als ze keihard werken.

Vergroot je kind eigenwaarde om onvoorwaardelijke acceptatie en tevredenheid aan te tonen. Laat je kind weten dat je van hem houd en trots op hem is zowel met zijn sterke en zwakke kanten.31 weergaven0 opmerkingen